Maak kennis met Expeditie Work en de characters die een rol spelen in games voor het UWV. Hier leren jongeren spelenderwijs alle skills aan die belangrijk zijn bij het solliciteren. Van het schrijven van een sollicitatiebrief tot het zoeken van een passende baan, je vindt het allemaal in Expeditie Work. In opdracht van Demare heeft Kolillo bijgedragen aan de ontwikkeling van de characters en de look en feel voor een aantal games in deze virtuele wereld.

De verschillende characters voor de diverse serious- en fungames

Hier zie je twee voorbeelden van de serious games, Jouw CV en Jouw Gesprek

Projectbeschrijving

Veel jongeren maken een valse start op de arbeidsmarkt omdat ze niet goed weten wat ze kunnen en willen. Ook ontbreekt het hen aan kennis en vaardigheden over solliciteren. Expeditie Work is een sollicitatiegame voor laag- en middelbaar opgeleide jongeren, de grootste groep jeugdwerklozen. Uit onderzoek bleek dat 90% van hen gamet. De game bestaat uit een virtuele wereld waarin jongeren kunnen rondlopen en met elkaar praten. Spelers moeten een aantal missies vervullen.
Doel is om vijf sollicitatievaardigheden te verbeteren: zelfinzicht, CV opstellen, netwerken, vacatures vinden en een sollicitatiegesprek voeren. Elke skill bestaat uit een ‘fungame’ die de speler motiveert verder te spelen en een ‘serious game’ met concrete doelen. Een cv maken bijvoorbeeld, of een sollicitatiegesprek oefenen. Via Expeditie Work bereiken we jongeren op een manier die aansluit bij hun belevingswereld. Na het spelen van de game zijn zij voorbereid op het solliciteren en komen zij sneller aan de slag.

Doelgroep(en)

Expeditie Work is ontwikkeld voor jonge werkzoekenden met een opleiding op maximaal MBO niveau. De werkloosheid onder deze doelgroep is in 2013 gestegen naar 15 procent. Juist voor jongeren is het van groot belang dat zij niet te lang thuis zitten zonder werk of zonder een opleiding te volgen. Een lange periode van inactiviteit maakt het op termijn immers steeds moeilijker om werk te vinden. Drie kwart van alle jonge internetters doet aan online gaming en 1 op de 5 doet dit iedere dag. In het algemeen kan gesteld worden dat hoe lager het opleidingsniveau van de internetter, hoe groter de kans is dat hij online gamet en hoe vaker hij dit doet.

Met Expeditie Work is tevens de eerste Nijmeegse communicatieprijs van de Communicatiekring gewonnen. De prijs is bedoeld voor een opvallende, succesvolle of innovatieve actie, project, campagne of communicatiemiddel, bedacht of gemaakt in Nijmegen.